Verwijsformulier

Voor verwijzing naar onze polikliniek kunt u een verwijzing naar ons faxen of via de post versturen. Uw patiënt komt met een hulpvraag en u beoordeelt die hulpvraag. Het betreft hier psychische problematiek met de vraag in welk echelon uw patiënt het beste geholpen kan worden.
    •    Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ.
    •    Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
    •    Gespecialiseerde GGZ (GGGZ).


Generalistische Basis GGZ

In de generalistische Basis GGZ wordt alleen een behandeling gestart als er sprake is van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren:

  • Wanneer u wil verwijzen naar de GBGGZ of de GGGZ, moet er sprake zijn van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.
  • Een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor verwijzing; geen voldoende voorwaarde. Dat wil zeggen dat niet iedere patiënt met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis wordt doorverwezen. Een deel van deze patiënten kan door u (huisarts+ POH GGZ) worden behandeld.
  • Wanneer u dit verwijsmodel invult, kunt u aan de hand van uw antwoorden beslissen in welk echelon uw patiënt het beste kan worden geholpen.


Verwijzing op hoofdlijnen

Aan de hand van de criteria worden patiënten in grote lijnen als volgt verwezen:

Verwijzing naar de GGGZ is aan de orde bij:

  • Een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.

Behandeling door HA + POH GGZ zelf (dus geen verwijzing naar de GBGGZ of GGGZ) is aan de orde bij:

  • Geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis; of
  • Vermoeden DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld; of
  • Stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico.

In alle andere gevallen ligt verwijzing naar de GBGGZ voor de hand.