Psychodiagnostiek

In nauw overleg met u en uw huisarts kan er een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd, om hulpvragen te beantwoorden. Een dergelijk onderzoek leidt meestal tot een diagnose, waardoor nog effectiever een (alternatief) behandeladvies kan worden gegeven. De onderzoeken die wij uitvoeren zijn:

    -    Intelligentie
    -    Veerkracht in psychische zin
    -    Vaardigheden en kennis
    -    Motieven en drijfveren.

Consultatie

Verwijzers en huisartsen kunnen vragen om consultatie voor een van hun patiënten. Meestal zal dit per telefoon plaatsvinden, maar uw huisarts kan u ook insturen naar onze polikliniek. Een consultatie is een korte screening, met een heel specifieke vraag van de huisarts/verwijzer (bijvoorbeeld medicatieadvies, of verzoek om een nadere diagnose).