Welke behandelvorm het best aansluit bij uw hulpvraag bepalen wij samen met u in een adviesgesprek na de intake. Onze praktijk meet aan de hand van twee vragenlijsten het effect van de behandeling, en de mate waarin u tevreden bent over de behandeling. Deze vragenlijsten sturen wij u (meestal) per e-mail toe. In het adviesgesprek leggen wij deze manier van werken aan u uit. Wij proberen u zo min mogelijk te belasten met vragenlijsten.

Wachttijd

De wachttijden wisselen sterk door het jaar heen. U kunt het beste het secretariaat hierover bellen.

Bereikbaarheid

  • Onze praktijk is dagelijks bereikbaar via het secretariaat. Voor de openingstijden kunt u deze website raadplegen (onderaan). Het secretariaat bevindt zich op de begane grond.
  • Er bestaat beperkte mogelijkheid tot parkeren op ons terrein. Mochten er geen parkeerplaatsen over zijn, dan kunt u in de buurt van de praktijk parkeren. Let wel, het parkeren is dan niet gratis.
  • De wachtkamer en enkele spreekkamers bevinden zich op de eerste verdieping van ons pand. Wanneer u niet in staat bent de trap te beklimmen, horen wij dit graag van u. Wij kunnen dan maatregelen nemen om u toch te ontvangen in onze praktijk.

Klachtenregeling

Het is altijd jammer als u een klacht heeft over uw behandeling, en wij staan open voor uw commentaar en/of bespreking van uw klacht. Met andere woorden, neem contact met ons op wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling in onze praktijk of anderszins vragen heeft. Mochten wij niet tot een vergelijk kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot onze onafhankelijke klachtencommissie. U kunt zich eventueel ook wenden tot de inspectie Geestelijke Gezondheidszorg in Arnhem of - in laatste instantie - het Medisch Tuchtcollege.