Basis GGZ

(BGGZ= Basis Geestelijke Gezondheidszorg)

Sinds 1 januari 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de BGGZ (vroeger eerstelijns psychologische zorg).

Een behandeling binnen de BGGZ bestaat uit:

  • Gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • Een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op het internet, die hulp bieden bij psychische problemen);
  • Een combinatie van gesprekken en e-Health.

Gespecialiseerde GGZ

(GGGZ= Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg)

Wanneer uw aandoening ernstiger van aard is, zal een behandeling via de BGGZ niet voldoende zijn. U zult dan door uw huisarts worden verwezen voor Gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is dus bedoeld voor patiënten met ingewikkelde psychische aandoeningen.

In onze praktijk kunt u zowel via de BGGZ als GGGZ worden behandeld. Wanneer u op onze polikliniek behandeld wil worden moet uw huisarts u dus verwijzen. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook jongeren doorverwijzen naar onze polikliniek.