Theraplay®

Theraplay is een directieve speltherapeutische interventie voor kinderen met hechtingsproblematiek of met vroeg in de ontwikkeling ontstane contactproblematiek.
Bij theraplay wordt gebruik gemaakt van basale contactbevorderende spelactiviteiten waarbij verzorging, affectieve afstemming, structurerend begeleiden en een uitdaging biedend contact centraal staan. Theraplay brengt ouders en kinderen, bij wie de wederzijdse affectregulatie verstoord is geraakt, weer op een positieve manier met elkaar in verbinding. De interventie is gericht op zowel het kind als op het gezamenlijk spelen tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en kind.