Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen in de leeftijd van 3-16 jaar.
In speltherapie wordt het spel gebruikt als communicatiemiddel om een kind vooruit te helpen wanneer de ontwikkeling van het kind stagneert.
Een speltherapeut behandelt kinderen die emotioneel, sociaal en / of gedragsmatig stagneren in hun ontwikkeling.