Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren (3-16 jaar)

Rouw kan voorkomen bij het verlies van een belangrijke dierbare andere in het leven van een persoon. Daarbij kan gedacht worden aan een overlijden, maar ook aan een scheiding of andere vormen van verlies van dierbare mensen of dieren. Rouw en verlies zijn zo gewoon en toch zo bijzonder, daarom is ieder rouwproces uniek.
Rouw of verliesverwerking wordt onder andere bepaald door individuele veerkracht, peroonlijkheidskenmerken, soort relatie tot dierbare, soort gehechtheid, moment in de levensloop en levensontwikkeling, oorzaak of manier van overlijden of verlies, en rouwcultuur in familie en gezin.