Integratieve EMDR bij kinderen en jongeren

Wat is integratieve EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: Door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken. Integratief betekent: volledig of geheel; combineren zodat dingen elkaar aanvullen of een geheel vormen.
integratieve EMDR kan worden ingezet om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die kinderen of jongere niet goed hebben verwerkt alsnog te verwerken. Bij een integratieve EMDR-behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden. Dit kan op verschillende manieren: oogbewegingen, geluidjes, aanraking.

Wanneer kan integratieve EMDR handig zijn

Ieder kind of jongere komt in zijn leven situaties tegen die helaas niet altijd even fijn zijn. Omdat kinderen een groot oplossend vermogen hebben kunnen ze hier in de meeste gevallen na verloop van tijd weer prima mee omgaan. Echter, dit gebeurt niet in iedere situatie. Soms kan een ervaring een dusdanig grote impact hebben op een kind, dat deze “vast” blijft zitten. Het kind blijft een zichzelf repeterend filmpje voor zich zien en / of de beleving ervan voelen.
Integratieve EMDR kan dan helpen om ervaringen en situaties te neutraliseren. Deze behandelvorm inzetbaar wanneer een kind met problemen blijft kampen die te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende of schokkende gebeurtenissen. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om onverwerkte herinneringen als zodanig te herkennen. Ieder kind reageert immers op zijn eigen manier. Soms zie je als ouder duidelijk dat een kind ergens mee zit omdat het boos, driftig of verdrietig is. In andere gevallen kan een kind juist stil worden zonder dat de ouder goed in de gaten heeft wat er speelt. Bovendien vinden kinderen het vaak lastig om hun ouders met hun gevoel te belasten.

Integratieve EMDR kan heel breed ingezet worden bij zeer verschillende situaties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden kunnen zijn:

 • Echtscheiding, adoptie, uithuisplaatsing
 • Huiselijke ruzies en geweld
 • Misbruik, mishandeling, verwaarlozing
 • Ernstige ziekte en/of (plots) overlijden van een ouder, geliefd familielid of huisdier
 • Natuurramp, oorlogsgeweld
 • Angsten en fobieën (medische ingrepen, dieren, vliegen, autorijden, Brand, (verkeer)ongeval, inbraak, overval, paniekaanvallen, hyperventilatie, ademnood, enz.)
 • Beangstigende gedachten, bijvoorbeeld over de dood of over dingen die mis zouden kunnen gaan.
 • Het zien van een enge film of gewelddadige tv-beelden
 • (Terugkerende) nachtmerrie
 • (Faal)angsten op school, proefwerk, spreekbeurt
 • Pestervaringen, afwijzing door leeftijdsgenoten.

Uiteraard is bovenstaande lijst niet volledig. In principe kan een situatie of gebeurtenis waar nu (in het hier en nu) nog een negatieve lading op zit met behulp van integratieve EMDR behandeld worden.

Wat is het effect van integratieve EMDR

De combinatie van het beeld in het hier en nu in combinatie met een afleidende stimuli (sets oogbewegingen, geluiden, aanrakingen) zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de nare ervaring steeds meer een neutrale plek krijgt in herinneringen en het verdere leven van het kind.